EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Valmet Automotive Oy, lehdistötiedote 14.10.2022, kello 9.10

Valmet Automotive Oy (jonka nimeksi tullaan muuttamaan Valmet Automotive Oyj, ”Valmet Automotive” tai ”Yhtiö”) tarjoaa autonvalmistajille kehittyneitä järjestelmiä ja palveluita, jotka tukevat niiden siirtymistä kohti sähköistyvän liikenteen ratkaisuja. Yhtiö on suomalainen ajoneuvojen ja akkujärjestelmien sopimusvalmistaja sekä katto- ja kinematiikkajärjestelmien että akkuratkaisujen järjestelmätoimittaja auto- ja teollisuussovelluksiin. Yhtiö suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle (”Listautuminen”).
 
Listautumisannin tarkoituksena on antaa Valmet Automotivelle mahdollisuus kiihdyttää kasvustrategiaansa, jatkaa investointeja tuotantoon ja rahoittaa käyttöpääomaa sekä vahvistaa Valmet Automotiven tasetta. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentamisen ja paremman likviditeetin sen osakkeille. Lisänäkyvyyden odotetaan myös parantavan entisestään Valmet Automotiven tunnettuutta yleisön, asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa sekä työnantajana, ja siten parantavan Valmet Automotiven kilpailukykyä. Listautuminen mahdollistaisi myös Valmet Automotiven osakkeiden hyödyntämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja kannustinohjelmissa Valmet Automotiven henkilöstölle.
 
Yhtiö pyrkii keräämään noin 140 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi. Yhtiö odottaa käyttävänsä Listautumisannista saamansa nettovarat Yhtiön lähivuosien investointeihin, mukaan lukien sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmä- (Electric Vehicle Systems (”EVS”)) liiketoiminnan laajentamiseen ja teknologian kehittämiseen liittyvät investoinnit sekä ajoneuvojen sopimusvalmistus- (Vehicle Contract Manufacturing (”VCM”)) ja katto- ja kinematiikkajärjestelmä- (Roof and Kinematic Systems (”RKS”))liiketoimintojen uusien tuotanto-ohjelmien käynnistämiseen, muihin Yhtiön liiketoiminnan menoihin, nettokäyttöpääoman rahoittamiseen, Valmet Automotiven taseen vahvistamiseen, ja Yhtiön yleisten tarpeiden sekä tulevien kasvumahdollisuuksien rahoittamiseen.
 
Tietyt ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa ne ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään osakkeita mahdollisessa Listautumisannissa.
 
Jarkko Sairanen, Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:
 
”Maailmanlaajuinen tarve torjua ilmastonmuutosta vaatii perustavanlaatuisen muutoksen autoteollisuudessa, ja uskomme, että tämä tuo mukanaan merkittäviä mahdollisuuksia Valmet Automotivelle. Vuosiin 2025–2026 mennessä Yhtiö pyrkii saavuttamaan noin miljardin euron liikevaihdon, josta noin 40 prosenttia syntyy EVS-liiketoimintalinjasta. Suunniteltu Listautuminen tukee kasvustrategian toteuttamista ja mahdollistaa uusien sijoittajien liittymisen Valmet Automotiven matkaan sen vaihtaessa isompaa vaihdetta silmään.”
 
Olaf Bongwald, Valmet Automotiven toimitusjohtaja, kommentoi:
 
”Me uskomme Valmet Automotiven kykyyn tukea autoteollisuutta sen meneillään olevassa murroksessa. Olemme toimineet vuosikymmenten ajan luotettavana kumppanina maailman johtaville premium-luokan autonvalmistajille, ja viime vuosien aikana olemme nousseet yhdeksi johtavista akkujärjestelmien toimittajista. Olemme ylpeitä mahdollistaessamme siirtymää kohti päästötöntä liikennettä sekä vielä laajemmin kohti päästötöntä yhteiskuntaa suunnitellun Listautumisen tukemana.”
 
Lehdistötilaisuus
 
Tervetuloa seuraamaan Valmet Automotiven virtuaalista tiedotustilaisuutta tänään 14.10.2022 kello 11.00 alkaen seuraavasta linkistä: valmetautomotive.worksup.com (tiedotustilaisuus pidetään englanniksi).
 
Tietoa Valmet Automotivesta
 
Valmet Automotive on autoteollisuuden kehittyneiden järjestelmien ja palvelujen tarjoaja, joka tukee autonvalmistajia niiden siirtyessä sähköistyvän liikenteen ratkaisuihin. Yhtiö on perustettu vuonna 1968. Valmet Automotiven erityisosaamisalueita ovat ajoneuvojen ja akkujärjestelmien sopimusvalmistus sekä katto- ja kinematiikkajärjestelmien että akkuratkaisujen järjestelmätoimitukset ajoneuvo- ja teollisuussovelluksiin. Järjestelmätoimittajana ja sopimusvalmistajana Valmet Automotive kehittää ja valmistaa vuosittain satojatuhansia akkujärjestelmiä kevythybridi-, ladattaviin hybridi- ja täyssähköajoneuvoihin. Lisäksi Valmet Automotive kehittää ja valmistaa kattojärjestelmiä avoautoihin sekä kinematiikkajärjestelmiä, joilla muun muassa parannetaan aerodynaamisuutta ja siten optimoidaan myös sähköajoneuvojen toimintasädettä, sekä manuaalisia ja aktiivisia latausluukkuratkaisuja sähköajoneuvoille. Valmet Automotive on yksi suurimmista ajoneuvojen sopimusvalmistajista Euroopassa, ja vuonna 2021 Valmet Automotive oli sijalla 86. Top 100 Automotive Suppliers Global Ranking 2022 -vertailussa.
 
Valmet Automotivella on kolme liiketoimintalinjaa: EVS, joka keskittyy akkumoduulien ja kokonaisten akkupakettien tuotantoon integroimalla akkukennoja ja akunhallintajärjestelmiä kokonaisiksi akkupaketeiksi ja -järjestelmiksi; VCM, joka tarjoaa kokonaisvaltaista sopimusvalmistusta kattaen korin valmistuksen, maalauksen ja kokoonpanon, mukaan luettuna lopputestaus; sekä RKS, joka toimii yksinomaan järjestelmätoimittajana tarjoten kinematiikkajärjestelmätuotteita ja avoautojen kattojärjestelmiä. Valmet Automotiven bruttomyynti oli 2 977 miljoonaa euroa, liikevaihto oli 570 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 105 miljoonaa euroa, liikevoitto 36 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 38 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.
 
Konsernin muodostavat emoyhtiö Valmet Automotive Oy ja kuusi Suomessa, Saksassa ja Puolassa sijaitsevaa kokonaan omistettua tytäryhtiötä. Valmet Automotiven pääkonttori sijaitsee Uudessakaupungissa, ja sillä on Suomessa, Saksassa ja Puolassa 11 toimipistettä. Kesäkuun 2022 lopussa Valmet Automotive työllisti yhteensä noin 4 450 henkilöä.
 
Valmet Automotiven strategia
 
Valmet Automotive on toiminnassaan perinteisesti keskittynyt palvelemaan autoteollisuutta ja toimii autoteollisuuden useilla loppumarkkinoilla, mukaan lukien henkilöautojen, kuorma-autojen, linja-autojen ja liikkuvien työkoneiden markkinat. Autoteollisuuden käynnissä oleva merkittävä muutos, mihin liittyy kehitys autojen verkkoyhteyksissä, automaattisessa/autonomisessa ajamisessa, yhteiskäyttömalleissa ja sähköistymiseen liittyvissä teknologioissa, on vaikuttanut perustavanlaatuisesti sekä autonvalmistajien että toimittajien strategiseen suuntaan ja menestystekijöihin. Erityisesti sähköistymisen odotetaan olevan merkittävä muutosajuri autoteollisuudessa tällä ja seuraavalla vuosikymmenellä, kun autojen voimansiirrossa ollaan nopeasti luopumassa polttomoottoreista, ja suuret eurooppalaiset premium-autonvalmistajat pyrkivät saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteensa koko ajoneuvovalikoimansa sähköistämiseksi nopeutetussa aikataulussa.

Valmet Automotive on kehittänyt koko tuote- ja palveluvalikoimansa kaikilla kolmella liiketoimintalinjallaan tarjotakseen tuotteita ja palveluja, jotka pyrkivät täyttämään nopeasti muuttuvan autoteollisuuden asiakastarpeet samalla kun mikään Valmet Automotiven liiketoimintalinjoista ei ole riippuvainen tai sidoksissa polttomoottorikäyttöisiin voimanlähteisiin. Valmet Automotive uskoo, että tämä strateginen asema ja tuotevalikoima yhdistettynä Valmet Automotiven syvälle juurtuneisiin suhteisiin johtavien autonvalmistajien kanssa antaa sille hyvät mahdollisuudet toimia asiakkaidensa tärkeänä kumppanina, kun ne pyrkivät vastaamaan kohtaamiinsa haasteisiin Euroopan ja koko maailman autoteollisuudessa tapahtuvan kiihtyvän sähköiseen liikkuvuuteen siirtymisen seurauksena.

Valmet Automotiven visiona on olla johtava kansainvälinen järjestelmä- ja palveluntarjoaja sähköistyvän liikenteen ja uusiutuvan energian varastoinnin aloilla, jotka ovat keskeisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ”aidosti vihreän” maailman toteuttamisessa. Sen lisäksi, että Valmet Automotiven visio ja missio ohjaavat Yhtiön toimintaa, kullakin liiketoimintalinjalla on oma visionsa ja strateginen kehyksensä, jotka tukevat liiketoimintalinjatason päätöksentekoa: EVS-liiketoimintalinjan visiona on olla sähköautojen akkujärjestelmien teknologia- ja markkinajohtaja maailmanlaajuisesti ja toimia ensisijaisena kumppanina autoteollisuuden, liikkuvien työkoneiden sekä kuorma- ja linja-autojen loppumarkkinoilla toimiville asiakkaille aina konseptikehityksestä järjestelmätoimituksiin asti; VCM-liiketoimintalinjan visiona on olla houkuttelevin, vastuullisin ja älykkäin sopimusvalmistuskumppani, joka tukee asiakkaita heidän siirtymisessään sähköistyvään liikenteeseen; RKS-liiketoimintalinjan visiona on olla johtava eurooppalainen sähköautojen aktiivisten kinematiikkajärjestelmien ja henkilöautoille tarkoitettujen avokattojärjestelmien toimittaja, joka parantaa loppuasiakaskokemusta innovatiivisilla ominaisuuksilla ja ratkaisuilla.

Valmet Automotiven keskeiset vahvuudet
 
Yhtiö uskoo, että se hyötyy seuraavista keskeisistä vahvuuksista ja kilpailueduista:

 • teknologinen osaaminen, kyvykkyydet ja strateginen näkemys, jotka tukevat sähköajoneuvoihin siirtymiseen liittyvää toimialan merkittävää murrosta, mikä edellyttää autonvalmistajien tuotevalikoiman ja toimitusketjun nopeaa kehittämistä;
 • toisiaan täydentävät liiketoimintalinjat ja hyvä asema merkittävänä, luotettavana strategisena kumppanina, perustuen asiantuntemukseen, innovatiiviseen ajattelutapaan ja todistettuihin saavutuksiin;
 • houkutteleva taloudellinen- ja kasvuprofiili, jota tukee jo saatujen tilausten tuoma monivuotinen näkyvyys;
 • erikoistumiseen perustuva asema markkinoilla ja vahvat olemassa olevat suhteet johtaviin autonvalmistajiin sekä uusiin markkinoille tulijoihin;
 • nopeasti kasvava EVS-liiketoimintalinja, jolla on laaja asiakaskunta, merkittävä määrä saatuja tilauksia ja uusia kasvumahdollisuuksia;
 • kestävä kehitys Valmet Automotiven vision, mission, strategian ja kulttuurin ytimessä; ja
 • vahva johto sekä sitoutunut, tyytyväinen ja ammattitaitoinen henkilöstö.


Valmet Automotiven taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka
 
Yhtiön hallitus on hyväksynyt Valmet Automotivelle seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Kasvu: yhden miljardin euron liikevaihdon saavuttaminen 2025–2026 mennessä, ja EVS-liiketoimintalinjan osuuden nostaminen noin 40 prosenttiin liikevaihdosta.
 • Kannattavuus: Vertailukelpoisen käyttökateprosentin säilyttäminen 16–19 prosentissa.
 • Osingonjakoperiaatteet: Valmet Automotive on kasvuvaiheessa oleva yhtiö, ja sen vuoksi se asettaa tulevina vuosina etusijalle kannattavan kasvun osinkojen sijaan.


Taloudellinen ohjeistus

Liikevaihdon arvioidaan olevan 580–620 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan 14,5–16,5 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2022.
 
Liikevaihdon odotetaan laskevan tilikaudella 2023 verrattuna tilikauteen 2022. Odotettu liikevaihdon lasku johtuu päättyneestä merkittävästä VCM-sopimuksesta, mutta EVS-, RKS- ja muiden VCM-volyymien yhteenlasketun kasvun arvioidaan tasoittavan vaikutuksen suurelta osin. Tilikauden 2023 vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan laskevan 10–12 prosenttiin liikevaihdosta päättyneen VCM-sopimuksen vuoksi.
 
Tietoa Listautumisannista
 
Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita. Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle. Yhtiön, sen nykyisten omistajien, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Yhtiön nykyiset omistajat eivät myy Yhtiön osakkeita Listautumisannissa ja jäävät siten merkittäviksi osakkeenomistajiksi Listautumisannin jälkeenkin.
 
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Swedbank AB (publ) toimii Listautumisannissa järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa ”Järjestäjät”). Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Listautumisantiin liittyen. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Listautumisantiin liittyen. Miltton toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.
 
Seuraavat Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä noin 70 miljoonalla eurolla Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön ulkona olevien osakkeiden arvo ei ylitä 280 miljoonaa euroa ennen Listautumisannista kerättäviä varoja.
 

 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma noin 40 miljoonaa euroa
 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen noin 30 miljoonaa euroa

Valmet Automotiven taloudellisia tunnuslukuja
 
Alla esitettävät Valmet Automotiven valikoidut historialliset taloudelliset tiedot ovat peräisin ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” -standardin mukaisesti laaditusta Yhtiön tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta 30.6.2022 sekä 30.6.2021 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta, sekä Yhtiön tilintarkastetusta erityistä tarkoitusta varten laaditusta konsernitilinpäätöskokonaisuudesta 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (”IFRS-standardit”) mukaisesti.
Seuraavassa taulukossa esitetään Valmet Automotiven keskeisiä lukuja ilmoitettuina päivämäärinä ja ilmoitetuilla ajanjaksoilla.

30.6. päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta (tilintarkastamaton) 31.12. päättyneeltä vuodelta (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
2022 2021 2021 2020 2019
(Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)          
         
Bruttomyynti 1 729 483 1 343 772 2 977 462 2 443 736 2 845 936
Liikevaihto 327 540 249 550 570 232¹ 493 976¹ 595 593¹
Käyttökate 44 009 28 928 102 390 87 922 84 068
Käyttökate, % liikevaihdosta 13,4 % 11,6 % 18,0 % 17,8 % 14,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate 49 498 29 716 104 709 87 922 84 068
Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta 15.1 % 11.9 % 18,4 % 17,8 % 14,1 %
Liikevoitto/-tappio 10 506 -4 529 35 607¹ 21 688¹ 27 042¹
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 3,2 % -1,8 % 6,2 % 4,4 % 4,5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 17 391 -3 741 37 926 21 688 27 042
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 5,3 % -1,5 % 6,7 % 4,4 % 4,5 %
Vapaa rahavirta ennen korkoja ja veroja 25 200 8 070 11 825 45 412 50 532
Nettokäyttöpääoma -157 063 -164 069 -160 528 -133 863 -122 085
Nettovelka -31 432 -30 612 -21 924 -19 447 -3 542
Oikaistu nettovelka 110 234 117 908 102 477 116 793 175 281
Kassakonversio, % 57,3 % 27,9 % 11,5 % 51,7 % 60,1 %
             
¹Tilintarkastettu
 
 

 
Seuraavassa taulukossa esitetään Valmet Automotiven segmenttikohtaisia tietoja ilmoitettuina päivämäärinä ja ilmoitetuilla ajanjaksoilla.

  30.6. päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta (tilintarkastamaton) 31.12. päättyneeltä vuodelta (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu)
  2022 2021 2021 2020 2019
(Tuhatta euroa)    
     
Liikevaihto    
Vehicle Contract Manufacturing 215 666 188 621 427 054 392 945 506 182
Electric Vehicle Systems 72 082 27 944 81 475 44 621 8 326
Roof & Kinematic Systems 41 132 35 513 66 999 60 285 81 489
Sisäiset myynnit          
Vehicle Contract Manufacturing -1 245 -2 312 -4 688 -3 104 -3
Electric Vehicle Systems -95 -216 -608 -771 -401
Sisäiset myynnit yhteensä -1 340 -2 528 -5 296 -3 875 -404
Yhteensä 327 540 249 550 570 232 493 976 595 593
           
Vertailukelpoinen käyttökate          
Vehicle Contract Manufacturing 33 627 21 761 84 947¹ 83 332¹ 92 813¹
Electric Vehicle Systems 16 654 6 948 21 699¹ 8 677¹ -7 161¹
Roof & Kinematic Systems 1 435 3 174 3 601¹ 3 330¹ 10 371¹
Konsernin hallinto ja tukitoiminnot -2 219 -2 167 -5 538¹ -7 419¹ -11 955¹
Yhteensä 49 498 29 716 104 709¹ 87 922¹ 84 068¹
             
¹Tilintarkastamaton          

 
Lisätietoja antaa
 
Olaf Bongwald, toimitusjohtaja, Valmet Automotive
[email protected]
soittopyynnöt Nadja Doyle, puh. 050 317 0538
 
Mediakyselyt:
 
Maiju Röysky, Miltton
[email protected]
puh. 050 574 7028

Tärkeää tietoa
 
Tämän tiedotteen jakelu voi tietyissä valtioissa olla lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaettavaksi tai lähetettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.
 
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle suunnitellun Listautumisen yhteydessä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
 
Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
 
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopaperit, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen muutosten mukaisesti (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä niitä saa siten tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain ja sovellettavien Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakien mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.
 
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereita, joihin tässä viitataan, koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen tarkoittamia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) nojalla, ja (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka ovat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan mukaisia ”korkean varallisuusaseman yhteisöjä” (”high net worth entity”), tai (iii) joille tiedote voidaan muutoin laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.
 
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, jossa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti jäsenvaltio“), tullaan tekemään Esiteasetuksen mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille ”kokeneille sijoittajille” tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole valtuuttaneet eivätkä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta Järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole valtuuttaneet, eivätkä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai Järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.
 
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
 
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta, markkinatietoa ja johdon näkemyksiä ja käsityksiä tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”pitäisi”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.
 
Tämän tiedotteen sisällön on valmistellut Yhtiö ja sisältö on yksinomaan Yhtiön vastuulla. Järjestäjät tai kukaan niiden johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta eikä anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen tai muun Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liittyvistä tietojen totuudenmukaisuudesta, tarkkuudesta tai täydellisyydestä (tai jos tästä tiedotteesta olisi jätetty pois tietoja) olipa kyse kirjallisesta, suullisesta tai visuaalisesta tai sähköisestä muodosta ja riippumatta siitä miten ne on välitetty tai julkaistu tai mistä tahansa menetyksestä riippumatta, jotka johtuvat tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muuten ilmenevät sen yhteydessä.
 
Tietoa jakelijoille
 
Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”), ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huolimatta Kohdemarkkina-arvioinnista huomioida että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin mihinkään tässä tiedotteessa mainittuun liiketoimeen liittyen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Yhtiön osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Yhtiön osakkeita koskevasta Kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.